Jumat, 03 April 2009

The assignment of Translation (Sund-Engl)

Menerjemaahkan tulisan dengan muatan budaya

Cinta Kuring
Cinta kuring, engkang sagara lambakan.
Biruna leuleuy mangpirang lauk suka karakojayan
Rasa pangset tur hanaang
Acining rasa nu kumambang

Cina kuring,
engkang leweung galedegan.
Hejona geueuman; mangpirang satwa suka lulumpatan
Rembetna kakayon nalikung heman
Acining tingtrim penyileukan

Kumpulkan Rabu 8-april-2009 jam 10:10
PBI_VI_A_2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar